Zamestnanci ZŠ s MŠ

  • Riaditeľka:
Mgr. Katarína Cholvádová
Konzultačné hodiny : podľa dohody so zákonnými zástupcami
  • Zástupkyňa:
Mgr. Radka Cachovanová, PhD.
Konzultačné hodiny : podľa dohody so zákonnými zástupcami
  • Pedagogickí zamestnanci ZŠ:

Mgr. Zuzana Dobríková - učiteľka

Mgr. Stanislav Cholvád - učiteľ

Mgr. Soňa Rubintová - asistentka učiteľa

Mgr. Michal Zajden - učiteľ evanjelického náboženstva

Mgr. Peter Kvetan - učiteľ katolíckeho náboženstva

Anna Ťažká - vychovávateľka ŠKD

Mgr. Stanislav Cholvád - vychovávateľ ŠŠK (Po, Str, Pia)

  • Pedagogickí zamestnanci

Trieda Slnečnice  - Dana Benčíková (Triedna učiteľka), Mgr. Radka Cachovanová, PhD.

Trieda Nezábudky - Mgr. Jana Kašperová (Triedna učiteľka), Mgr. Terézia Vodislavská

  • Nepedagogickí zamestnaci:
Dáša Kapustová
Ján Oravec
  • Vedúca ŠJ:
Margita Kulfasová
  • Kuchárky:
Zdena Klačanová
Dagmar Hózová