Triedy

 

I.trieda (1. a 2. roč.)

Triedna učiteľka -  Mgr. Zuzana Dobríková 

 

 

II.trieda (3. a 4. roč.)

Triedna učiteľka - Mgr.Katarína Cholvádová