Rada školy

 

Rada školy je v súčasnosti v tomto zložení:

Predseda (zástupca rodičov ZŠ)

Mgr. Jana Kohárová

Člen (zástupca rodičov ZŠ)

Zuzana Púpavová

Člen (zástupca rodičov MŠ)

Martin Medveď

Člen (zástupca rodičov MŠ)

Ing. Linda Zlevská

Člen (zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ)

Anna Ťažká

Člen (zástupca pedagogických zamestnancov MŠ)

Mgr. Jana Kašperová

Člen (zástupca nepedagog. zamestnancov ZŠ s MŠ)

Margita Kulfasová

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Ján Bušovský

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Maroš Mojžiš


Kontakt:  Mgr. Jana Kohárová - 0903555929
              
radaskolymalachov@gmail.com