Informácie o nás

 

Budova školy sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii Kremnických vrchov. Rozľahlý školský areál, využívaný na rekreačnú, oddychovú a na športovú činnosť, je vysadený ihličnatými a ovocnými stromami. 
 

 

Naším princípom je, aby každé dieťa zažilo úspech. Najväčší úspech pociťuje vtedy, keď niečo dokáže samé a je patrične ohodnotené. Pri vstupe do budovy Vás privíta to, čo charakterizuje celú našu školu – materskú aj základnú: 

"Pomôžeme Ti, aby si to dokázal sám."