Projekty:

  • Koníky - naši kamaráti

Počas školského roka realizujeme:

  • očné vyšetrenie
  • logopedické vyšetrenie
  • pitný režim
  • profesionálne fotenie 
  • bábkové predstavenia