Materská škola

 

 

Základná škola s materskou školou Malachov

 

Vám oznamuje, že

 

v dňoch 8.3. – 9.3.2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. v priestoroch MŠ

 

sa uskutoční

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

                                                                                     

K zápisu je potrebné priniesť:

-   rodný list dieťaťa

-   zdravotný preukaz dieťaťa

-   OP zákonného zástupcu

 

                                                                    Už sa na vás tešíme!