2% z Vašich daní pre Vašu školu cez

 
Postup: 
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
b) 3 % zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
3. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie s potvrdením, doručte do 30. 4. na daňový úrad podľa vášho bydliska.
4. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:
1. Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech OZ Malachovská škola. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v priloženom tlačive, alebo pod záložkou OZ Malachovská škola.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie (zvyčajne do 31. 3.), na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
ZDROJ: ROZHODNI.SK